Bàn ăn A-446 (140 x 80) cm, mặt kính 52.00USD/c Hồng Kông Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh) CIF