Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Giải bài toán cho phát triển giáo dục vùng cao

Báo Nhân Dân
Gốc

ND - Phát triển giáo dục ở vùng cao dân tộc thiểu số miền núi, vùng cao, vùng sâu hiện đang là bài toán nan giải. Không chỉ là những thiếu thốn, tạm bợ về cơ sở vật chất, trường lớp, nhà ở cho giáo viên mà chất lượng giáo viên, học sinh cũng có nhiều điều đáng bàn.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=118592&sub=74&top=41