(VOV) - Năm nay, số lượng tác phẩm báo chí tham dự Giải tăng hơn các năm trước, với số cơ quan báo chí cũng tăng (112 cơ quan), trong đó các đài phát thanh - truyền hình có sự tăng mạnh.

Sau 4 tháng công bố, đã có 625 tác phẩm báo chí tham dự “Giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2009”. Đây là năm thứ 7 Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Giải báo chí này. Các tác phẩm tham dự Giải đều đã được sử dụng trên báo chí ở Trung ương và địa phương, tập trung phản ánh những hoạt động lớn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong năm 2009, nêu gương điển hình tiên tiến trong phong trào Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, tương thân tương ái và xây dựng Mặt trận... Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã thành lập Hội đồng sơ khảo “Giải báo chí Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2009”. Các tác phẩm lọt qua vòng sơ khảo sẽ được tuyển chọn qua Hội đồng chung khảo, kết quả cuối cùng được công bố vào dịp kỷ niệm lần thứ 79 ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11)./. Trương Cộng Hòa