Tài chính Dầu khí Sông Lam Nghệ An, Thành Long và Đồng Tháp tạm dẫn đầu ba bảng đấu