(NLĐ) - Hội nghị cán bộ chủ chốt triển khai các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa X đã được Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức ngày 27-3, tại TPHCM.