Giải chấp nhà đất?

Thị trường chìm lắng, lại đang lúc tâm điểm đáo nợ ngân hàng..., nhiều người lo ngại sẽ xảy ra một trận giải chấp đồng loạt trên thị trường bất động sản...

Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2008/09/22/090809/10347