Để có nước sạch sử dụng hằng ngày, những người phụ nữ dân tộc Mông, Nùng, Dao… phải dậy trước khi con gà cất tiếng gáy gọi ông mặt trời thức giấc. Trong hoàn cảnh ấy, dự án cấp nước sạch của Bộ đội Biên phòng Hà Giang càng thêm giá trị...