Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Giải đáp thăc mắc và cách dùng thuốc kháng sinh hiệu quả

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Kháng sinh là một chất mà ngay ở nồng độ thấp nhất nó có thể ức chế hoặc tiêu diệt được vi khuẩn hoặc vi nấm. Như vậy ngay từ định nghĩa về kháng sinh cũng đã cho biết một phần nào về vai trò tác dụng của chúng.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=36&NewsId=46867