Giải đua xe đạp Cúp Truyền hình Bình Dương 2008

ND - Giải xe đạp đường trường đầu tiên trong năm 2008 do Đài Truyền hình Bình Dương đăng cai tổ chức lần thứ IV-2008 sẽ diễn ra từ ngày 9 đến 14-3.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=117165&sub=136&top=46