Nhằm góp phần thúc đẩy phong trào thể thao, LĐQV VN, Hội liên hiệp Phụ nữ VN và Công ty CP Phát triển Truyền thông và sự kiện VNC tổ chức Giải Family Tennis Toàn quốc năm 2008.