Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Giải mã bí ẩn gây 'sốc' về khả năng 'hô phong hoán vũ', mượn gió đông đánh trận Xích Bích của Gia Cát Lượng

Trong Tam Quốc diễn nghĩa, La Quán Trung đã dùng ngòi bút 'thần thánh' của mình để khắc khọa sinh động hình ảnh Gia Cát Lượng, người có thể 'hô phong hoán vũ' trong trận Xích Bích. Vậy thự hư ra sao?

- Video: Giải mã bí ẩn gây 'sốc' về khả năng ‘hô phong hoán vũ’, mượn gió đông đánh trận Xích Bích của Gia Cát Lượng. Nguồn: Lịch sử Trung Quốc.

Gia Cát Lượng là Thừa tướng, công thần khai quốc, nhà chính trị, ngoại giao, chỉ huy quân sự, giáo dục và cũng là nhà phát minh kỹ thuật nổi tiếng của nhà Thục Hán thời Tam Quốc. Khổng Minh đã giúp Lưu Bị gây dựng nên nhà Thục Hán, hình thành thế chân vạc Tam quốc, liên minh Thục - Ngô chống Ngụy. Ông được cho là một trong những chiến lược gia vĩ đại và xuất sắc nhất trong thời đại của ông, và được so sánh với một chiến lược gia tài ba khác của Trung Quốc là Tôn Tử.

Ảnh minh họa.

Trận Xích Bích là trận đánh lớn cuối cùng thời Đông Hán, có tính chất quyết định đến cục diện thời Tam Quốc. Trận đánh diễn ra vào mùa đông năm Kiến An thứ 13 (tức năm 208) giữa liên quân Tôn Quyền - Lưu Bị với quân đội lấy danh nghĩa triều đình của Tào Tháo. Trận Xích Bích kết thúc với chiến thắng quyết định của phe Tôn - Lưu trước đội quân đông đảo hơn của Tào Tháo. Chiến thắng này đã góp phần củng cố vị trí cho hai chư hầu Tôn Quyền, Lưu Bị ở hai bờ Trường Giang đồng thời ngăn cản việc Tào Tháo mở rộng phạm vi quyền lực xuống phía Nam Trung Hoa, tạo cơ sở cho sự hình thành hai nước Thục Hán và Đông Ngô.

Thanh Lam (Theo Lịch sử Trung Quốc)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/giai-ma-bi-an-gay-soc-ve-kha-nang-ho-phong-hoan-vu-muon-gio-dong-danh-tran-xich-bich-cua-gia-cat-luong/20210707102004517