“Giải mã” cái tay bó bột

(CATP) Trong vòng một tuần, các hộ ở KP. Bồ Xuyên, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình liên tiếp bị mất ổ khóa bằng đồng khi khóa cửa đi làm. Dù tài sản trong nhà chưa mất nhưng ai cũng lo lắng trước hiện tượng này.

Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/giam_stress/chuyen_khong_the_ngo/mlfolder.2007-12-28.6251781353/mlfolder.2007-12-28.8027090954/mlnews.2008-04-23.0649294777