Giải mã ý nghĩa của dãy số mới trên giấy khai sinh của trẻ

Gốc
Trong thế kỷ 20 mã giới tính nam là 0, nữ là 1; từ năm 2000 đến hết năm 2099, mã giới tính nam là 2, nữ là 3; hai chữ số tiếp là mã năm sinh của công dân; và 6 chữ số cuối là dãy số ngẫu nhiên.