(Zing) - Chuyện Vũ Ngọc Đãng rút tên khỏi giải Mai Vàng, Vũ Việt Chung 'tay trái trao cúp cho tay phải' chỉ là hai trong số những bất ngờ của giải Mai Vàng năm nay.