Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Giải ngân TPCP mới đạt 27% kế hoạch

(ĐTCK) Theo báo cáo “Bổ sung kế hoạch năm 2009 nguồn vốn trái phiếu chính phủ” của Chính phủ, trong 6 tháng năm 2009 giải ngân nguồn vốn trái phiếu chính phủ (TPCP) ước đạt 9.826,5 tỷ đồng, bằng 27,3% kế hoạch giao, trong đó giải ngân các dự án do Trung ương quản lý đạt 6.640 tỷ đồng, bằng 39,4% kế hoạch; giải ngân các dự án do địa phương quản lý đạt 3.186,5 tỷ đồng, bằng 16,6% kế hoạch.

Ngành sử dụng vốn TPCP lớn nhất là giao thông - vận tải, thực hiện 4.833 tỷ đồng/10.000 tỷ đồng kế hoạch, bằng 48,33% kế hoạch năm. Trên cơ sở kế hoạch bổ sung thêm 20.000 tỷ đồng TPCP và gần 8.000 tỷ đồng từ năm 2008 chuyển sang, Chính phủ dự tính tổng vốn đầu tư từ nguồn TPCP năm 2009 lên tới 64.000 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần năm 2008. Được biết, năm 2009, sẽ huy động 126.000 tỷ đồng qua phát hành TPCP. Ước 6 tháng đầu năm, Kho bạc Nhà nước mới huy động 12.500 tỷ đồng, bằng 10% kế hoạch năm.

Nguồn ĐTCK: http://www.tinnhanhchungkhoan.vn/tintuc.php?nid=21514