Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Giải ngân vốn đầu tư công ước đạt 120% kế hoạch Thủ tướng giao

Sáng 29/12, đồng chí Cao Tường Huy, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì cuộc họp tổng kết công tác giải ngân nguồn vốn đầu tư công năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Đồng chí Cao Tường Huy, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì cuộc họp.

Đồng chí Cao Tường Huy, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì cuộc họp.

Dự kiến đến hết ngày 31/12, giải ngân nguồn vốn đầu tư công của tỉnh năm 2022 ước đạt gần 14.987 tỷ đồng, đạt 95% tổng kế hoạch vốn điều hành của tỉnh và đạt trên 120% kế hoạch pháp lệnh về giải ngân đầu tư công của Thủ tướng Chính phủ giao từ đầu năm.

Năm 2023, nguồn vốn đầu tư công kế hoạch của tỉnh là 13.200 tỷ đồng, trong đó nguồn ngân sách cấp tỉnh là hơn 8.600 tỷ đồng, còn lại là nguồn ngân sách cấp huyện và xã. UBND tỉnh đã hoàn thành việc phân khai nguồn vốn đối với các địa phương, đơn vị, đồng thời xây dựng kế hoạch và lộ trình thực hiện thu tiền sử dụng đất đối với từng dự án và mốc thời gian hoàn thành đảm bảo nguồn vốn phục vụ chi đầu tư công. Với mục tiêu đầu tư sử dụng hiệu quả nguồn vốn ngân sách nhà nước, không đầu tư dàn trải, tỉnh xác định chỉ thực hiện khởi công mới dưới 10 công trình từ nguồn vốn ngân sách tỉnh trong năm 2023.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương trong tỉnh đã tập trung đánh giá, phân tích về công tác giải ngân nguồn vốn đầu tư công, nhất là các nội dung, giải pháp cần thực hiện trong năm 2023; phương án tháo gỡ các khó khăn liên quan đến hồ sơ, thủ tục về lĩnh vực tài nguyên, nguồn vật liệu san lấp, công tác quy hoạch xây dựng …

Đồng chí Trần Văn Lâm, Giám đốc Sở Tài chính, tham gia ý kiến tại cuộc họp.

Đồng chí Trần Văn Lâm, Giám đốc Sở Tài chính, tham gia ý kiến tại cuộc họp.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Cao Tường Huy, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh, nhấn mạnh: Công tác giải ngân đầu tư công liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng tới phát triển kinh tế - xã hội các địa phương và cả tỉnh. Do vậy, đây phải là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác điều hành của UBND các địa phương.

Đối với đầu tư công năm 2022, đồng chí yêu cầu các địa phương và các đơn vị được giao làm chủ đầu tư đẩy nhanh công tác hoàn thiện hồ sơ thanh, quyết toán khối lượng các dự án và tạm ứng vốn đối với các dự án khởi công mới đã đủ điều kiện thi công như đường tỉnh 342 đoạn qua địa bàn huyện Ba Chẽ trong 2 ngày cuối cùng của năm 2022. Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt con số đã dự kiến là 14.987 tỷ đồng.

Đối với kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2023, phấn đấu hoàn thành đạt tỷ lệ 80% vào tháng 9 và 100% vào ngày 31/12/2023. Để hoàn thành mục tiêu này, các địa phương, đơn vị được giao làm chủ đầu tư hoàn thành phân khai kế hoạch vốn các dự án có mục tiêu trước ngày 31/12/2022 theo đúng tinh thần Nghị quyết 136/NQ-HĐND ngày 9/12/2022của HĐND tỉnh.

Đối với các dự án khởi công mới năm 2023 từ nguồn vốn ngân sách cấp tỉnh cũng như nguồn vốn ngân sách cấp huyện phải hoàn thiện phê duyệt đấu thầu trong quý I/2023 và lựa chọn được đơn vị thi công trong quý II. Riêng các dự án từ nguồn ngân sách tỉnh liên quan đến trụ sở công an cấp xã, trường học, phải phê duyệt dự án trong tháng 2/2023 để phê duyệt nguồn vốn vào tháng 3.

Đối với các dự án chuyển tiếp, các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị được giao làm chủ đầu tư đôn đốc nhà thầu tập trung triển khai thi công ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm mới đảm bảo khối lượng giải ngân theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy.

Thành Công