Giải ngân vốn FDI và ODA tăng khá

Gốc
QĐND - Theo đánh giá của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, giải ngân vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và vốn vay ưu đãi, viện trợ không hoàn lại (ODA) trong tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2014 đạt được mức tăng trưởng khá. Cụ thể, vốn FDI thực hiện lũy kế từ đầu năm đến tháng 4 ước đạt 4 tỷ USD, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm trước. Vốn ODA giải ngân lũy kế 4 tháng đầu năm ước đạt 510 triệu USD, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước. Trong cơ cấu vốn ODA, vốn vay ưu đãi ước đạt 464 triệu USD, viện trợ không hoàn lại ước đạt 46 triệu USD.

THÙY LÂM

Tin nóng

Tin mới