Giải ngân vốn tại các địa phương chậm

Gốc
KTĐT - Theo số liệu của Vụ Đầu tư, Bộ Tài chính, tỷ lệ giải ngân nguồn vốn ngân sách của 63 địa phương là 53.529 tỷ đồng, đạt 43,1% tổng kế hoạch vốn nhà nước giao đầu năm (124.149 tỷ đồng).

Đối với nguồn vốn trái phiếu chính phủ, tổng kế hoạch vốn Nhà nước giao cho 61 địa phương đầu năm là gần 46.105 tỷ đồng. Tỷ lệ giải ngân đến hết 6 tháng mới đạt 18.761 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 40,7% kế hoạch. Trong đó tập trung ở các tỉnh như Gia Lai chỉ giải ngân được 2,1%; An Giang là 4,6%; Tiền Giang là 10,2%; Kon Tum là 11,6%; Tây Ninh 11,8%; Sơn La 12,8%...

Tin nóng

Tin mới