Ngày 6.10, một nhà khoa học Đức và hai nhà khoa học Pháp cùng nhận chung giải Nobel y học năm 2008.