Giải OEM định danh 2007 duy nhất của Microsoft tại Việt Nam

Tập đoàn Microsoft vừa trao giải đối tác OEM định danh 2007 cho Công ty Máy tính CMS...

Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=16&home=detail&id=12bc80614e155c&page=category