Giải pháp căn cơ !

Thảo luận về chống lãng phí thực hành tiết kiệm, nhiều ý kiến nhắc đến vấn nạn lãng phí hiện nay, trong đó nói nhiều về việc dùng xe công làm việc riêng. Cứ mỗi lần Tết đến, báo chí, công luận..., kể cả Thủ tướng, đều nhắc đến chuyện sử dụng xe công vào việc riêng vô tội vạ.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20090122010726789P0C1002/giai-phap-can-co-.htm