Ngày 18/10/2007, tại TP.HCM, IBM Việt Nam tổ chức hội thảo “Giải pháp E-Learning dành cho các trường ĐH”, giới thiệu quan điểm tiếp cận và công cụ cho loại hình đào tạo qua mạng.