Giải pháp đẩy mạnh thị trường tiêu thụ nội địa: Hướng về nông thôn

Gốc
Trong lúc ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu chưa có chiều hướng giảm, tình hình xuất khẩu khó khăn, việc tìm chỗ đứng trên thị trường nội địa đang là giải pháp nhiều doanh nghiệp hướng đến. Tuy nhiên, vấn đề này không hề đơn giản khi các doanh nghiệp vẫn chưa chủ động thay đổi cách làm, cách nghĩ trong khi nước ta đã chính thức mở cửa thị trường bán lẻ.

Tin nóng

Tin mới