Bộ Tài chính tổ chức các đoàn kiểm tra, thanh tra việc thực hiện quy định về giá và thuế, phí tại 24 doanh nghiệp thuộc diện bình ổn giá

Thời gian gần đây, một loạt các mặt hàng thiết yếu như điện, xăng dầu, than... tăng đã có những tác động không nhỏ đến nền kinh tế. Do đó, để thực hiện theo Nghị quyết 11 NQ-CP của Chính phủ, Bộ Tài chính đã đưa ra các giải pháp cụ thể để kiềm chế việc tăng giá nhiều loại mặt hàng nhằm ổn định đời sống nhân dân từ nay đến cuối năm. Bộ Tài chính yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục triển khai thực hiện quy định về đăng ký giá, kê khai giá, kiểm soát các yếu tố hình thành giá, kiên quyết dừng các trường hợp tăng giá bất hợp lý so với tác động của yếu tố đầu vào, kiểm soát chặt các kênh chi tiêu từ ngân sách Nhà nước, thường xuyên tổ chức các đoàn kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về giá, thuế, phí, công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng các hành vi vi phạm. Bộ Tài chính đã phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tổ chức các đoàn kiểm tra, thanh tra việc thực hiện quy định của pháp luật về giá và thuế, phí tại 24 doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc diện bình ổn giá, triển khai thanh tra tại một số doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, giấy in, giấy in báo, giấy viết. Bên cạnh đó, Bộ cũng áp dụng các biện pháp giúp doanh nghiệp giảm chi phí sản xuất và giá thành. Bộ Tài chính đã có văn bản số 2665 ngày 28/2/2011 hướng dẫn các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương thực hiện tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên của 9 tháng còn lại trong dự toán năm 2011 theo tinh thần Nghị quyết 11./.