(GD&TĐ) - Ngày 15/11, tại tỉnh Lâm Đồng, Trường CĐSP Đà Lạt, Dự án phát triển THCS II (Bộ GD-ĐT), Liên hiệp các Hội KH-KT Lâm Đồng đã phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học “Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ GV trong các cơ sở GD ĐH”. Tham dự có GS Trần Kiều, nguyên Viện trưởng Viện KHGD Việt Nam; PGS.TS Hoàng Văn Cần, Phó Hiệu trưởng Trường CĐSP Tp. HCM cùng các quí vị đại biểu.

(GD&TĐ) - Ngày 15/11, tại tỉnh Lâm Đồng, Trường CĐSP Đà Lạt, Dự án phát triển THCS II (Bộ GD-ĐT), Liên hiệp các Hội KH-KT Lâm Đồng đã phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học “Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ GV trong các cơ sở GD ĐH”. Tham dự có GS Trần Kiều, nguyên Viện trưởng Viện KHGD Việt Nam; PGS.TS Hoàng Văn Cần, Phó Hiệu trưởng Trường CĐSP Tp. HCM cùng các quí vị đại biểu.

25 bài tham luận của Hội thảo đã tập trung đề cập đến các vấn đề quan trọng như: Đào tạo và tự đào tạo GV, cơ chế chính sách xây dựng và phát triển nguồn nhân lực KH-KT; Giải pháp chung nâng cao năng lực đội ngũ GV từ góc độ quản lý, hoạt động NCKH, đổi mới PPDH, Seminar, rèn luyện nghiệp vụ SP cho SV hoặc thông qua hoạt động giảng dạy các môn học, nâng cao năng lực sử dụng hiệu quả phương tiện dạy học…vv trong trường ĐH.

Đại biểu tham luận

PGS.TS Trần Ngọc Giao, GĐ Học viện Quản lý GD cho biết: Số lượng GV trong các trường CĐ, ĐH hiện nay của Việt Nam có hơn 68.000 người, trong đó GV của ĐH chiếm gần 50.000 người. Tình trạng thiếu GV vẫn chưa được khắc phục triệt để, đặc biệt đối với những chuyên ngành, những môn học mới. Tỷ lệ SV/GV tại cơ sở đào tạo ĐH ở nước ta vẫn cao so với qui định, 100 SV/GV.

Trong khi đó, tại Nhật chỉ có 10,2 SV/GV; Hunggari- 6 SV/GV; ngay cả các nước thuộc châu Phi tỉ lệ cũng rất thấp so với nước ta như: Benia- 20 SV/GV, Modambic- 6 SV/GV. Do vậy, Việt Nam muốn đạt tỷ lệ 20 SV/GV sẽ cần khoảng 30.000 GV. GV trong các trường CĐ có trình độ Tiến sĩ mới đạt 2,4%, còn ĐH là 14.09%. Thêm vào đó, phương pháp gảng dạy, NCKH, đổi mới PPDH, trình độ ngoại ngữ vẫn còn nhiều hạn chế.

Theo GS Trần Kiều: Hiện nay ở nước ta chưa có hệ thống chuẩn SP. Một giáo sinh tốt nghiệp SP phải đạt chuẩn như thế nào? Ngành SP nói riêng và ngành GD nói chung có sứ mạng vẻ vang và trách nhiệm nặng nề đó là đào tạo đội ngũ các thầy cô, thông qua hoạt động GD để hình thành, GD nhân cách cho HS cũng như trang bị kiến thức cho các em vào đời.

Đồng thời GS đề xuất cần có chính sách , chế độ đãi ngộ từ khi tuyển chọn đầu vào, đến khi tốt nghiệp và làm việc. Chất lượng GV không chỉ có dạy giỏi, có kinh nghiệm, phương pháp mà nằm trong chính nội lực tự ý thức nghề nghiệp, tự học, tự bồi dưỡng, tự đào tạo.

Đại biểu tham dự Hội thảo

Tại Hội thảo, các địa biểu đã đưa ra nhóm giải pháp phát triển đội ngũ GV ở nước ta, bao gồm: Thứ nhất phát triển đội ngũ về mặt số lượng và cơ cấu, phấn đấu đạt 20 SV/GV, tăng tỉ lệ TS, P.GS, GS, thậm chí chủ nhiệm bộ môn tối thiểu phải có học vị TS. Thứ hai không ngừng, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ theo trình độ khu vực và quốc tế. Thứ ba, xây dựng chế độ, chính sách hợp lý cho đội ngũ GV. Đặc biệt, có cơ chế thu hút các chuyên gia trong và ngoài nước…vv.

Việt Hoa

(Từ Lâm Đồng)

,