Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công ở An Giang

Những năm qua, công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản trị, hành chính công và năng lực cạnh tranh cấp tỉnh được các cấp, ngành xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, lâu dài. Cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện đạt kết quả tích cực, từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý, điều hành của địa phương, góp phần thực hiện, hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Năm 2020, Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh An Giang (Chỉ số PAPI) đạt 43,85 điểm, xếp hạng 14/63 tỉnh, thành phố cả nước (tăng 7 bậc so với năm 2019), thuộc nhóm các tỉnh đạt điểm cao nhất. Chỉ số PAPI là công cụ phản ánh tiếng nói người dân về mức độ hiệu quả điều hành, quản lý nhà nước, thực thi chính sách và cung ứng dịch vụ công của chính quyền các cấp. Chỉ số PAPI có ý nghĩa quan trọng, không những thu thập thông tin kịp thời những gì đang diễn ra trong công tác quản trị, hành chính công nói chung, mà còn quan tâm tới người dân đang trải nghiệm khi sử dụng dịch vụ của nền hành chính nhà nước.

Các hoạt động tại Trung tâm Hành chính công. Ảnh: TRUNG HIẾU

Để phát huy những kết quả đã đạt được, UBND tỉnh An Giang đã ban hành kế hoạch thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh của An Giang năm 2021, với nhiều nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp trọng tâm. Phấn đấu Chỉ số PAPI năm 2021, tỉnh An Giang xếp trong nhóm 15/63 tỉnh, thành phố đạt điểm cao nhất trong cả nước. Cùng với nâng cao hiệu quả công tác điều hành, quản lý nhà nước và cung ứng dịch vụ công của cơ quan hành chính nhà nước; góp phần xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và phục vụ nhân dân tốt hơn. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp, ngành và địa phương; huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của các cấp chính quyền.

Qua đó, nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công của tỉnh; từng bước cải thiện chất lượng quản trị và hành chính công từ tỉnh đến cơ sở (xã, phường, thị trấn), nhằm đáp ứng sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan nhà nước các cấp trong công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý cán bộ, công chức, viên chức thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công của tỉnh.

Mục tiêu hướng tới là xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, minh bạch và hiện đại; nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan nhà nước; bộ máy cơ quan hành chính nhà nước được sắp xếp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ phẩm chất, năng lực; thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền, dân chủ ở cơ sở trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan hành chính các cấp. Phấn đấu Chỉ số PAPI năm 2021 tỉnh An Giang thuộc nhóm các tỉnh, thành phố đạt điểm cao nhất của cả nước.

Người dân giao dịch thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa xã Long Điền A (huyện Chợ Mới). Ảnh: H.C

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư đề nghị, tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện thông qua 8 chỉ số lĩnh vực nội dung của Chỉ số PAPI. Trong đó, đặc biệt quan tâm cải thiện các chỉ số lĩnh vực nội dung An Giang có điểm số thuộc nhóm các tỉnh, thành phố đạt điểm thấp nhất và điểm trung bình thấp, là: quản trị điện tử, trách nhiệm giải trình với người dân; tham gia của người dân ở cấp cơ sở và công khai minh bạch trong việc ra quyết định. Đồng thời, giữ vững và phát huy các nội dung tỉnh có điểm số thuộc nhóm các tỉnh, thành phố đạt điểm cao nhất: cung ứng dịch vụ công; kiểm soát tham nhũng ở khu vực công và quản trị môi trường.

Chỉ tiêu năm 2021 trên 8 chỉ số nội dung (29 chỉ số nội dung thành phần) tỉnh đề xuất phấn đấu tăng điểm so kết quả đạt được của năm 2020. Cụ thể, phấn đấu: chỉ số tham gia của người dân ở cấp cơ sở đạt 6,00 điểm; công khai, minh bạch trong việc ra quyết định đạt 6,00 điểm, trách nhiệm giải trình với người dân đạt 6,00 điểm, kiểm soát tham nhũng trong khu vực công đạt 7,50 điểm, thủ tục hành chính (TTHC) công đạt 7,60 điểm, cung ứng dịch vụ công đạt 7,80 điểm, quản trị môi trường đạt 6,00 điểm, quản trị điện tử đạt 6,00 điểm.

UBND tỉnh đề nghị thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn tích cực phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của Chỉ số PAPI. Kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức, viên chức, tham mưu xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu trong thực thi nhiệm vụ, công vụ và cung ứng các dịch vụ hành chính công cho người dân, doanh nghiệp. Phát huy dân chủ và thực hành dân chủ trong nhân dân theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

Tăng cường đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với người dân, doanh nghiệp; công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp; công bố kết quả giải quyết TTHC để người dân, tổ chức, doanh nghiệp tra cứu tình hình, kết quả giải quyết; thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”. Nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ bưu chính công ích trong tiếp nhận và trả kết quả TTHC, hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4... Tin rằng với nhiều giải pháp cụ thể sẽ tạo sự chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh An Giang năm 2021.

HẠNH CHÂU

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/giai-phap-nang-cao-hieu-qua-quan-tri-va-hanh-chinh-cong-o-an-giang-a306379.html