Giải pháp nào giải quyết tình trạng ô nhiễm lưu vực sông

Gốc
Những dòng sông này lại đang có nguy cơ trở thành những dòng sông chết do bị khai thác bừa bãi, lấp sông, chặn dòng gây ô nhiễm môi trường,

Với hơn 2.000 sông có chiều dài hơn 10km, đây là lợi thế của nước ta trong việc phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, những dòng sông này lại đang có nguy cơ trở thành những dòng sông chết do bị khai thác bừa bãi, lấp sông, chặn dòng gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến nguồn nước, hệ sinh thái và cộng đồng dân cư.

VOV1

Nguồn VOV https://vov.vn/xa-hoi/giai-phap-nao-giai-quyet-tinh-trang-o-nhiem-luu-vuc-song-848916.vov