Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Giải pháp nào khắc phục tình trạng chiếm đất rừng trồng cao-su ở Lò Gò - Xa Mát?

Báo Nhân Dân
Gốc

ND - Do mủ cao-su ngày càng có giá trên thị trường, những người đã hợp đồng với Vườn quốc gia Lò Gò -Xa Mát có xu hướng không muốn trồng rừng mà thay bằng cây cao-su, trong khi các quy định về rừng đặc dụng không cho phép. Tình trạng trồng cây cao-su lấn đất rừng đến nay vẫn tiếp diễn.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=109498&sub=67&top=40