GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC NGÀNH CÔNG NGHIỆP VẬT LIỆU

Gốc
Sáng 10/4, tại Tp.HCM, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Bộ KHCN và ĐHQG-HCM đồng tổ chức Hội thảo: 'Phát triển nguồn nhân lực công nghiệp vật liệu đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045'. Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban kinh tế TW tham dự và có bài phát biểu tại hội nghị.

Nguồn Quốc Hội TV http://quochoitv.vn/videos/chao-buoi-sang-chuc-binh-an/2021/4/giai-phap-phat-trien-nhan-luc-nganh-cong-nghiep-vat-lieu-/552528