Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Giải pháp phát triển rừng sản xuất ở Lào Cai

Báo Nhân Dân
Gốc

ND - Nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế lâm nghiệp, Lào Cai đã rà soát, tăng quỹ đất rừng sản xuất; quy hoạch vùng nguyên liệu, gắn với chế biến sâu; đồng thời đổi mới cơ chế, mô hình quản lý và khuyến khích xã hội hóa trong lĩnh vực này.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=114259&sub=56&top=38