Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Giải pháp tạo đột phá

Báo Quân Đội Nhân Dân
Gốc

Để khắc phục yếu kém của nền giáo dục hiện nay, Chiến lược này cần xác định đúng hướng, chọn một số mục tiêu chính, chứ không nên dàn trải...

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.xahoi.giaoduc.49094.qdnd