Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Giải phóng mặt bằng nhanh hơn khi đền bù theo giá thị trường

Gốc

Quyết định số 17/2008/QĐ-UBND (gọi tắt là QĐ 17) của UBND TPHCM vừa ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư...

Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2008/04/14/023544/7338