Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Giải quyết các khoản thu tự nguyện bằng cách nào?

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Trường Marie Curie (Hà Nội) khi cung cấp mẫu hồ sơ cho HS đăng ký dự tuyển đã gửi kèm cả thông tin về trường, trong đó có chi phí mà HS phải trả.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=95302