Thủ tướng Chính phủ đồng ý giải quyết chế độ đối với thanh niên xung phong (TNXP) tham gia phục vụ chiến đấu tại Ga Gôi (tỉnh Nam Định) ngày 20/8/1966 bị nhiễm chất độc do hóa chất phát nổ.

Cụ thể, các đối tượng trên sẽ được hưởng chế độ trợ cấp một lần mức 5.000.000 đồng/người.

Không áp dụng đối với đối tượng đã được hưởng các chế độ sau: chế độ liệt sỹ, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh, chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng.

Nguồn kinh phí thực hiện chế độ trên do ngân sách trung ương hỗ trợ 100% từ nguồn chi bảo đảm an sinh xã hội.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính có trách nhiệm bố trí kinh phí để thực hiện.

UBND tỉnh Thái Bình có trách nhiệm hướng dẫn chi tiết, tổ chức triển khai thực hiện chế độ, bảo đảm chặt chẽ, chính xác, tránh phát sinh khiếu nại.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội có trách nhiệm giám sát việc triển khai thực hiện chính sách trên.

Được biết, 17h30 phút ngày 20/8/1966, một tốp máy bay Mỹ bất ngờ ập đến trút bom vào đoàn tầu đầy hàng hóa đang đậu tại Ga núi Gôi, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Có lệnh báo động, tất cả hơn 100 thanh niên xung phong Đại đội 895 Thái Bình nhất loạt lao lên cứu hàng hóa trong tiếng gầm rú điên loạn của máy bay.

Bất chấp bom nổ, lửa thiêu, Đại đội 895 đã đưa hàng ngàn tấn gạo ra nơi an toàn. Khi vào cứu toa hóa chất cuối cùng, 12 chiến sỹ thanh niên xung phong đã anh dũng hy sinh ngay tại trận địa, hàng trăm người bị nhiễm độc.

Phan Hiển

Share on Tumblr