Giải quyết hậu quả sống chung của các cặp đồng tính

Gốc
Theo Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000, quy định “cấm kết hôn đồng giới” được xóa bỏ. Tuy nhiên, những cặp đôi đồng giới được phép sống chung, chứ chưa được thừa nhận hôn nhân và đặc biệt sẽ có những quy định để giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình chung sống.

Ảnh minh họa.

Chưa được thừa nhận

Vấn đề kết hôn đồng giới hiện vẫn nhận được nhiều ý kiến tranh cãi. Ông Nguyễn Hồng Hải (Trưởng phòng Pháp luật dân sự - Vụ Pháp luật Dân sự Kinh tế - Bộ Tư pháp) cho biết quá trình tổng hợp ý kiến cho Dự thảo Luật sửa đổi thời gian qua, đa số ủng hộ bỏ quy định “cấm kết hôn đồng giới”. Bên cạnh đó, nhiều người cũng cho rằng, Nhà nước vẫn chưa nên thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính. Tuy nhiên trong Luật hôn nhân và gia đình cần phải có các quy định để ngăn ngừa thái độ kỳ thị đối với những người đồng tính.

Ông Hải phân tích: Số đông vẫn cho rằng, theo quan niệm truyền thống cũng như thực tiễn dựng vợ, gả chồng của người Việt hàng ngàn năm nay, quan hệ vợ chồng phải là tình cảm giữa hai người khác giới, tức là giữa nam và nữ. Quan niệm này đã ăn sâu vào tiềm thức của người Việt. Hơn nữa, hôn nhân đồng giới là vấn đề nhạy cảm và việc luật hóa hôn nhân giữa những người cùng giới tính phải có lộ trình. Theo ông Hải, Bộ Tư pháp đồng tình với ý kiến nói trên và trong Dự thảo Luật đã bãi bỏ điều khoản trong Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 về “cấm kết hôn giữa những người cùng giới tính”.

Tuy nhiên, dù ít hơn song vẫn còn một luồng ý kiến khác không chấp nhận điều này. Họ cho rằng quan hệ hôn nhân giữa những người cùng giới tính là không phù hợp với chức năng xã hội của hôn nhân cũng như với quan niệm truyền thống về hôn nhân và gia đình ở nước ta. Do đó, cần tiếp tục duy trì quy định cấm kết hôn giữa những người cùng giới tính như quy định hiện hành.

Giải quyết hậu quả sống chung bằng “công cụ” pháp lý

Ngoài ra, Dự thảo Luật sửa đổi cũng bổ sung quy định về giải quyết hậu quả việc sống chung như vợ chồng giữa những người cùng giới tính. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đinh Trung Tụng chia sẻ, Bộ Tư pháp đề xuất xóa bỏ quy định “cấm” khỏi Dự thảo nhưng cũng “không thừa nhận” quan hệ hôn nhân đồng giới trong một điều khoản khác. Đồng thời, mặc dù người đồng tính chưa được kết hôn song Luật sẽ đề ra những quy định pháp lý để giải quyết hậu quả trong quá trình sống chung cho họ.

Cụ thể, về giải quyết quan hệ tài sản, trong trường hợp các bên có thỏa thuận về tài sản thì quan hệ sở hữu về tài sản giữa họ được xác định theo thỏa thuận đó. Trong trường hợp các bên không có thỏa thuận về tài sản hoặc thỏa thuận bị Tòa án tuyên bố vô hiệu thì quan hệ sở hữu về tài sản giữa họ được giải quyết theo quy định của Bộ luật Dân sự. Quyền, nghĩa vụ giữa các bên và con được giải quyết theo quy định về quan hệ giữa cha mẹ và con; về xác định cha, mẹ, con, trừ một số quy định khác...

Trong khi đó, PGS. TS. Lê Thị Quý (Viện trưởng Viện Nghiên cứu giới và phát triển), Luật sửa đổi tới đây sẽ không cấm, nhưng cũng không thừa nhận, mà không thừa nhận thì họ không phải là vợ chồng, không cần giải quyết những vấn đề nảy sinh trong quan hệ…

Theo Sơn Hà
Pháp Luật Việt Nam

Tin nóng

Tin mới