TT - Hiện nay tình hình kẹt xe tại các TP lớn diễn ra rất nghiêm trọng, đặc biệt là ở TP.HCM và Hà Nội. Các biện pháp chống kẹt xe đã được đề ra và thực hiện nhưng không đạt hiệu quả như mong muốn. Kẹt xe do nguyên nhân như cơ sở hạ tầng giao thông còn kém, ý thức của người dân tham gia giao thông chưa cao, việc dựng các “lô cốt” khiến mặt đường đã hẹp càng hẹp thêm và việc phân luồng giao thông chưa hiệu quả…