Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Giải quyết ngay những bức xúc về đất đai tại Tây Nguyên

Gốc

Trưởng ban Chỉ đạo Tây Nguyên, Đại tướng Lê Hồng Anh yêu cầu: Phải giải quyết ngay những bức xúc về đất đai, di dời tái định canh định cư các vùng ngập lòng hồ thủy điện; tích cực triển khai các dự án cấp điện cho các buôn làng và thúc đẩy chương trình 100.000ha cao su gắn liền với việc giải quyết việc làm cho lao động dân tộc thiểu số.

Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/thoisu/2008/9/99289.cand