Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn đạt trên 92,6%

Trong 11 tháng của năm 2019, huyện Xuân Lộc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo phương châm: thân thiện, trách nhiệm, vì cá nhân, tổ chức phục vụ.

Trong đó, tập trung ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong cải cách thủ tục hành chính; tăng tỷ lệ giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, 4; tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết tại bộ phận một cửa hoặc thông qua hệ thống bưu điện; nêu cao trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị...

Nhờ vậy, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt trên 92,6% thủ tục hồ sơ đúng và trước hạn; tỷ lệ người dân, tổ chức hài lòng đạt hơn 99%.

Huyền Linh

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/201911/huyen-xuan-loc-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-dung-han-dat-tren-926-2974363/