Việc xét để chuyển từ chế độ trợ cấp xuất ngũ, trợ cấp phục viên sang hưởng chế độ mất sức lao động áp dụng đối với những quân nhân xuất ngũ.

Giai quyet tro cap tuat doi voi than nhan benh binh - Anh 1

Hình minh họa.

Ông Trần Văn Hoành (tỉnh Quảng Bình) hỏi: Bố tôi là bệnh binh, mất sức lao động 61%, chết tháng 12/2013. Khi làm giấy tờ đề nghị giải quyết mai táng phí và trợ cấp tuất cho mẹ tôi thì Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, bố tôi thuộc đối tượng tại Thông tư số 20/TBXH nên thân nhân không được hưởng các trợ cấp này. Tôi xin hỏi, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời như vậy có đúng không?

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời: Theo quy định tại Thông tư số 20/TBXH ngày 28/12/1976 của Bộ Thương binh và Xã hội thì việc xét để chuyển từ chế độ trợ cấp xuất ngũ, trợ cấp phục viên sang hưởng chế độ mất sức lao động (nay là trợ cấp bệnh binh) áp dụng đối với những quân nhân xuất ngũ, phục viên về địa phương từ ngày 1/7/1974 đến hết tháng 6/1977.

Ngoài thời hạn nói trên không giải quyết. Tại Thông tư số 03/TBXH ngày 4/3/1983 của Bộ Thương binh và Xã hội quy định việc giải quyết những trường hợp tồn sót về thương binh, bệnh binh, liệt sĩ phải làm xong trong năm 1983. Riêng các tỉnh Lâm Đồng, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk có thể kéo dài đến quý IV/1984.

Như vậy, việc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Trị Thiên ban hành quyết định hưởng trợ cấp bệnh binh đối với những hồ sơ xác lập theo hướng dẫn tại Thông tư số 20/TBXH, trong thời gian từ năm 1984 đến năm 1988 là sai quy định.

Tại Công văn số 614/TBLS-CSLS ngày 30/5/2000, Cục Thương binh liệt sĩ và người có công (nay là Cục Người có công) đã chỉ đạo hướng giải quyết đối với những trường hợp hồ sơ xác lập theo hướng dẫn tại Thông tư số 20/TBXH sai quy định, theo đó, “trường hợp bệnh binh đã giải quyết hưởng không đúng quy định, nay đã từ trần thì không thuộc diện thực hiện chế độ tiền tuất từ trần đối với thân nhân”.

Sau khi xem xét lại toàn bộ các nội dung có liên quan, tháng 10/2016, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và UBND tỉnh Quảng Bình đã thống nhất đồng ý vận dụng giải quyết trợ cấp tuất đối với thân nhân bệnh binh đủ điều kiện từ ngày Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ra quyết định.

Đề nghị ông Hoành liên hệ với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình để được hướng dẫn thủ tục, trả lời cụ thể.

PV