(NLĐ)- Ông Đặng Văn Cường, Bí thư Quận ủy quận 12 - TPHCM, vừa cho biết trong năm 2008, toàn quận đã giới thiệu, giải quyết việc làm cho 11.045 lao động, đào tạo, đào tạo lại tay nghề cho 9.530 người.