Giải quyết việc làm cho gần 500 lao động

Gốc
(NLĐ)- Ngày 14-1, Ngân hàng TMCP Kiên Long đã thông báo tình hình hoạt động, kinh doanh năm 2008. Năm qua, tuy khó khăn nhưng ngân hàng huy động vốn từ dân cư đạt 1.652 tỉ đồng (tăng 173% so với năm 2007), dư nợ cho vay đạt 2.195 tỉ đồng (tăng 162% so với năm 2007), lãi trước thuế đạt 50,6 tỉ đồng.

Tin nóng

Tin mới