Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Giải quyết việc làm khi thu đất

Báo Pháp Luật TP.HCM
Gốc

Hôm qua, trong cuộc họp của Ủy ban Tài chính Ngân sách Quốc hội khóa XII, các đại biểu kiến nghị các địa phương, các nhà đầu tư phải quan tâm đến công ăn việc làm cho .........

Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/chinh-sach-phan-tich/2007/10/04/090712/3324