Trong số những ứng cử viên nặng ký cho giải thưởng Bông sen Vàng thì "Dòng máu anh hùng" là bộ phim chưa từng tranh giải ở những giải thưởng trong nước nào nhưng được báo chí cũng như khán giả đánh giá cao. Mặc dù ra rạp "trái vụ" nhưng bộ phim cũng đã thu về hơn 5 tỉ đồng.