Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Giải thưởng Phan Châu Trinh có quy chế mới

Giadinh.net - Bà Nguyễn Thị Bình, Chủ tịch Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh vừa ký Quy chế Giải thưởng (sửa đổi) và chính thức khởi động quá trình truyển chọn và chấm các giải thưởng 2009 của Quỹ.

Theo Quy chế mới, năm 2009 Quỹ sẽ có 4 giải thưởng là Giải thưởng “Giáo dục Quốc tế” (trước đây gọi là giải thưởng “Tinh hoa Giáo dục Quốc tế”), giải “Việt Nam học”, giải “Nghiên cứu” và giải “Dịch thuật”. Giải thưởng “Việt Nam học” dành cho những người nước ngoài nghiên cứu về Việt Nam. Giải thưởng “Nghiên cứu” dành cho các nhà nghiên cứu Việt Nam trong các lĩnh vực Khoa học xã hội và nhân văn. Giải thưởng “Giáo dục Quốc tế” nhằm biểu dương, khuyến khích và quảng bá các dịch phẩm xuất sắc trong lĩnh vực giáo dục, có tác dụng lớn đối với sự nghiệp phát triển nền giáo dục chất lượng cao của Việt Nam. Giải “Dịch thuật” sẽ được trao cho bản dịch xuất sắc một tác phẩm tinh hoa của tri thức nhân loại. Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh được công bố trong tháng 2 hàng năm. Hoàng Phương

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/home/20090904042551472p0c1003/giai-thuong-phan-chau-trinh-co-quy-che-moi.htm