Ông Huỳnh Khắc Cần, Chủ tịch UBND Q.10, TP.HCM, cho biết trong quý 1/2009, sẽ có gần 1.000 hộ dân trên địa bàn quận bị giải tỏa để thành phố và quận triển khai một loạt công trình trọng điểm.