Thứ hai 19.1 và thứ ba 20.1: Cô gái xấu xí (Việt Nam) – 21h – VTV3...