Thứ hai 12.1 và thứ ba 13.1: Cô gái xấu xí (Việt Nam) – 21h – VTV3...