Giải trình một số nội dung các đại biểu Quốc hội quan tâm về dự án Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam

Gốc
Sáng ngày 12/6, thực hiện Chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, tại phiên thảo luận về dự án Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã giải trình làm rõ một số nội dung các đại biểu Quốc hội quan tâm.

Các đại biểu thảo luận tại hội trường về dự án Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam

Trong phiên thảo luận toàn thể tại hội trường, đa số các đại biểu Quốc hội nhất trí với sự cần thiết ban hành Luật để phù hợp với xu thế hiện nay, nhất là áp dụng sự tiến bộ của khoa học, công nghệ trong việc cấp giấy tờ, kiểm soát xuất nhập cảnh công dân ra nước ngoài và từ nước ngoài về nước và để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Đồng thời nhằm đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Chính phủ và nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong công tác quản lý Nhà nước về xuất nhập cảnh; tạo điều kiện thuận lợi cho công dân nhưng vẫn đảm bảo quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến trong việc cấp, quản lý, kiểm soát giấy tờ xuất nhập cảnh; Kế thừa các quy định hiện hành còn phù hợp, bổ sung những quy định mới để phù hợp với sự phát triển của đất nước và thế giới.

Bên canh đó, các đại biểu Quốc hội cũng đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ một số nội dung như quy định đối tượng được cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ, hộ chiếu phổ thông, giấy thông hành; tính khả thi của hộ chiếu điện tử; phạm vi, thủ tục quy định về những đối tượng chưa được xuất cảnh, không được xuất cảnh, tạm hoãn xuất cảnh, cấm xuất nhập cảnh; quy định về khi có bệnh dịch, nhất là bệnh dịch truyền nhiễm, về trường hợp xuất cảnh đó có sự điều chỉnh.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm giải trình rõ một số nội dung

Giải trình làm rõ một số nội dung mà các đại biểu quan tâm, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nêu rõ, Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam được ban hành sẽ cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013; bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật; đồng thời khắc phục những khó khăn, bất cập trong thực hiện công tác quản lý xuất, nhập cảnh của công dân Việt Nam trong những năm qua. Dự án Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam được xây dựng theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên cơ sở tổng kết thực tiễn, tiếp thu ý kiến tham gia của các bộ, ngành, địa phương; ý kiến của các cơ quan chuyên môn của Quốc hội; ý kiến các vị đại biểu Quốc hội. Thay mặt Ban soạn thảo dự án Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, cơ quan soạn thảo trân trọng cảm ơn các vị đại biểu Quốc hội đã quan tâm và có nhiều ý kiến đóng góp rất sâu sắc với dự án Luật khi thảo luận tại tổ ngày 28/5/2019 và thảo luận tại hội trường.

Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, các ý kiến về giải quyết trong các trường hợp về mất hộ chiếu, cấp lại hộ chiếu và những giấy tờ có liên quan đến xuất, nhập cảnh, đặc biệt trong trường hợp công dân đang ở nước ngoài; có ý kiến đề nghị là nêu rõ những khái niệm về cửa khẩu, về hộ chiếu điện tử, hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ, hộ chiếu phổ thông, giấy thông hành xuất nhập khẩu, khái niệm về xuất cảnh, nhập cảnh, khái niệm về xuất nhập cảnh bất hợp pháp; quy định về tạm hoãn xuất, nhập cảnh, cấm xuất, nhập cảnh, quy định về thời hạn hộ chiếu phổ thông, thủ tục sử dụng giấy thông hành, trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của các công dân Việt Nam, các cơ quan quản lý, trách nhiệm bảo hộ công dân Việt Nam ở nước ngoài, nghĩa vụ của công dân Việt Nam khi ở nước ngoài; ý kiến xử lý dữ liệu quốc gia về xuất cảnh, nhập cảnh, ý kiến về lệ phí xuất cảnh của công dân Việt Nam, quy định về dẫn độ công dân Việt Nam ra nước ngoài sẽ được Bộ Công an tiếp thu đầy đủ vào trong biên bản. Trong thời gian tới, mong muốn các đại biểu Quốc hội, cơ quan tổ chức có liên quan và nhân dân tiếp tục cho ý kiến về dự án luật. Ban soạn thảo sẽ phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội và các cơ quan hữu quan tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp tới theo đúng chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội.

Kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ nêu rõ, các đại biểu cơ bản tán thành với những nội dung của dự thảo Luật và cho rằng sự ban hành Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam là cần thiết, tạo sự đồng bộ trong hệ thống pháp luật, đảm bảo quyền tự do đi lại của người Việt Nam, góp phần cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả trong quản lý nhà nước. Sau phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chỉ đạo Cơ quan soạn thảo, Ủy ban thẩm tra phối hợp với các cơ quan hữu quan để nghiên cứu tiếp thu đầy đủ các ý kiến của đại biểu Quốc hội, hoàn chỉnh dự án Luật gửi xin ý kiến các đoàn đại biểu Quốc hội trước khi trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 8 theo quy định./.

Hồ Hương- Nhóm ảnh