TT - Giá hàng hóa tiêu dùng, giá vật liệu tăng vùn vụt, chứng khoán tụt dốc, trẻ em bỏ học, người lao động của ta ở nước ngoài gặp quá nhiều bất trắc... Nhưng người dân, vốn phải chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ những biến động đó, thỉnh thoảng mới được nghe, được đọc trên các phương tiện truyền thông đại chúng những lời giải thích nhiều khi không mấy rõ ràng của các quan chức.