Ngày 9.10, Tổng Giám đốc TCty Đường sắt (ĐS) VN Nguyễn Hữu Bằng đã ký văn bản số 2223/ĐS-KOVT quyết định giảm 30% giá vé cho tất cả các đại biểu của các LĐLĐ tỉnh, thành, CĐ ngành sử dụng phương tiện ĐS về Hà Nội dự ĐH X CĐVN (khứ hồi) trong thời gian từ 28.10 - 9.11.2008.